BDU Küresel İş Ağı

21. Yüzyılın iş modellerinden biri olan Network Ağları oluşumu, ekonominin en önemli dinamiklerinden ve çözüm süreçlerinden biridir. Bireyler ve Kurumlar ortak iş potansiyeli oluşturmak için, network ağlarından faydalanmaktadır.

BDU Network, iş insanlarını, yatırımcıları, üreticileri, mal ve hizmet alım-satımı yapan işletmeleri, üniversiteleri, teknoloji merkezlerini, ticaret ve sanayi odalarını, sivil toplum kuruluşlarını ve profesyonelleri bir çatı altında toplayan GÜÇLÜ ve EŞSİZ bir AĞ PLATFORM EKOSİSTEMİ’dir.

BDU Network, dış ticaret konu olan mal ve hizmetlerde, üretim, satış ve pazarlamada, yatırım ve finans yönetiminde, kalite, rekabet, marka oluşturmada sizin en önemli partnerinizdir. BDU Network, Dış ticarete konu olan mal ve hizmet tedarikinde ARACI olur. E-Ticaret konseptinde, Alıcı ile Satıcıyı bir araya getirir. Alım Heyetleri, B2B Toplantılar düzenler. Ulusal ve Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Zirvelerine ev sahipliği yapar.

Onlarca sektörde, binlerce iş potansiyeli, milyonlarca dolarlık ticaret hacmine olanak sağlar. BDU Network, tüm dünyada var olan Temsilcilikleri aracılığı ile iş potansiyeli oluşturur. Ayrıca, Ticaret ve Sanayi Odaları, İş İnsanları Dernek/Vakıfları, Üniversiteler, Kamu Kurumları ile iletişim halindedir ve kurduğu güvenilir ilişkilerle, yatırım, fon, mal alım-satımı, ihale takip süreçleri takip eder ve duyurur.

BDU, Ulusal ve Uluslararası yatırım, ticaret, işbirliği zirvelerine katılarak, buralardan elde ettiği networkü, iş insanlarının ve girişimcilerin hizmetine sunar. Amacımız BDU’nun vizyon ve misyonuna uygun düzeyde, ticaretin geliştirilmesi, diplomasinin sadece uluslararası ilişkilerde değil, ekonomide de kullanılmasıdır. Kısacası biz BDU Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği olarak, sivil diplomasi yürütürken, aynı zaman da ekonomik ve ticari girişimlerin de diplomatik misyonunu üstlendik. Biliyoruz ki ekonomik kalkınmışlık, barış ve huzurun Garantisidir. Ucuz, kaliteli, güvenilir ticari hizmet almak, devlet destekleri ve teşvik sisteminden eksiksiz yararlanmak, yerelden-globale marka olmak istiyorsanız, biz hizmete hazırız.

300’E YAKIN ANA VE ALT SEKTÖRDE İŞ POTANSİYELİ Gayrimenkul, İnşaat, Turizm, Eğitim, Sağlık, Enerji, Lojistik, Ar-Ge ve Yüksek Teknoloji Yatırımları, İmalat, Gıda, Tarım/Hayvancılık, Liman, Marina Yapımı ve İşletilmesi, Bilişim ve Yazılım Sistemleri vs.

HİZMETLERİMİZ

» KİŞİSEL VE KURUMSAL EĞİTİMLER

Şirketlerin markalaşması ve rekabete açık global şirketler olması adına, kurumsal eğitimler verilmektedir. Aynı şekilde orta kademe yönetici ve üst düzey yönetici adaylarının da kişisel performanslarının geliştirilmesi içinde farklı eğitim program ve modüllerimiz vardır. Bu eğitimler, yüzyüze veya online olarak verilmektedir.

» İŞ BİRLİKLERİ, ORTAKLIKLAR VE YATIRIM FIRSATLARI

Yurtiçinde ve dışında yatırım yapmak veya ortaklıklar kurmak isteyen iş insanlarına, sektör ve pazar araştırmaları ile rakip analizleri ve SWOT analizleri yapmak. Yatırım fizibiliteleri hazırlamak, Ülkelerin yasal mevzuatlarını incelemek ve vergisel avantajları raporlamak.

» TİCARETE KONU OLAN MAL VE HİZMETLER SUNUMU

Yurtiçi/Yurtdışı olmak üzere, ticarete konu olan mal ve hizmetlerde talep toplama ve potansiyel ticaret geliştirme, alıcı-satıcıyı bir araya getirmek. Tedarik zinciri oluşturma, lojistik süreç yönetimi hizmetleri sunmak.

» GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ

Girişimciliğin desteklenmesi, kuluçka ve start-up dönemlerinde mentörlük hizmetleri vermek ve yatırım sürecinde, proje yönetimi ve fon kaynaklarına ulaşım desteği sağlamak.

» FİNANS YÖNETİMİ

İşletmelere yönelik ulusal ve uluslararası hibeler, Ar-Ge destekleri, ihracat destekleri, yatırım kredileri, fon destekleri, finansal analizler hizmetleri vermek.