Genç Girişimcilik

Önemli bir dönüm noktasından geçiyoruz. Dünyamız değişim ve dönüşümün eşiğinde. Bu değişim ve dönüşümü gerçekleştirenler, ileri ve sanayi ötesi toplumlardır. Toplumları ileriye taşıyan ise “Özgür Girişimcilik Ruhu”dur. Girişimcilik deyince, sadece bir proje üretmek akla gelmez. Girişimcilik bütünlük arz eden ekosistemdir. Girişimcilik ve buna bağlı bileşenler, bir kültürdür ve bu kültür Türkiye’de henüz oturmamıştır.

Ülkemizde, GSMH’dan Ar-Ge’ye ayrılan bütçenin yetersizliğin yanı sıra, kaynakların etkin, verimli, şeffaf ve tarafsız bir şekilde kullanılmasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır ve Ar-Ge’ye harcanan paralar, patent üreten, katma değer yaratan ürünlere dönüşmemektedir. Bunun için Ülkemize katkı sağlayacak, Ar-Ge çalışmaları, proje üretimi,  nanoteknolojiler, nesnel yaratıcı endüstriler üzerinde çalışmalıyız.

Amacımız; ön kuluçka, kuluçka ve startup süreci ve sonrasında; Eğitimsel, Yönetimsel, Finansal ve Yatırım Süreçlerine kadar olan tüm modülleri, destekleyici, adil, tarafsız, şeffaf, hesap verebilir ve evrensel bütünlük içinde değerlendirmektir.

Kazan-Kazan felsefesiyle; Girişimcilik Ekosistemi İş ve Yönetim Modeli” Oluşturduk. Bu çalışmayı yaparken, aynı zamanda bu yapıya da yeni bir yaklaşım getirerek, tüm oyuncuları da yeniden düşünmeye ve eğitmeye sevk edeceğiz.

Hedefimiz;

 • Girişimcilik Ekosisteminde, Tüm Paydaşlarımızla, “Güven Odaklı” Oluşturacağımız “Girişimci Dostu” İş ve Yatırım Modelleri Ortaya Koyarak Girişimcilik Kültürünü Geliştirmek,
 • Sosyal destek projeleri ve kuluçka/girişimcilik destekleri için Fon Kaynağı Oluşturmak (Girişimcilik Yatırım Destek Fonu),
 • Yatırıma dönüşmesi muhtemel girişimcilik projeleri için Yerli/Yabancı Yatırımcı/Ortak Bulmaktır.

Mottomuz;

 • Merak, Hayel, İlham ve Yaratıcılık
 • Ar-Ge konularında her türlü çalışmaları yapmak,
 • Ön kuluçka/kuluçka merkezi ve girişimcilik için startup’lara fırsatlar sunmak,
 • Üst düzey ve yüksek kaliteli mentörlük havuzu oluşturmak,
 • Girişimcilik ruhunu geliştirmek,
 • Genç girişimcileri motive etmek, rol model olmak ve onların bizim vakfımızda güven iklimi içinde olduğunu hissettirmek,
 • Dürüst ve açık melek yatırımcılar bulmak,
 • Girişimcilik Ekosisteminin “Etik Değerler”ini oluşturmak,
 • İnovasyonu kültürüne yeni bir bakış açısı kazandırmak,
 • Gelecek Merkezi, Mükemmelliyet Merkezi gibi Merkezler kurmak,
 • Girişimcilik Alanında; yurtiçi ve yurtdışında kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, uluslararası organizasyonlar, iş dünyası ve STK’larla işbirliği yapmak ve kongre, panel, seminer, konferans, fuar gibi etkinlikler düzenlemek,

İş Modelimiz;

Özgür, Objektif ve akılcı yaklaşımlarla, Girişimcilerin projelerini tarafsız değerlendirmek ve sonuçlandırmaktır. Proje, sabine aittir. Her ne olursa olsun, elenmiş projeler, çıkar amaçlı olarak sonradan BDU tarafından kullanılmayacaktır. Projelerde temel esas, patent ve katma değer yaratan ürün prensibidir. Başarılı olmuş projelerin sahipleri (startup) asla mağdur edilmez. Başarılı projelerin yatırım fizibiliteleri (business plan) ve yönetici kadroları (executive summary) hazırlanır ve projenin yatırım geri dönüşleri hesaplanır.

 • Proje Finansmanı Venture Capital Modeliyle sağlanır.
 • Proje yatırımı başladığında, projeye ortak olur ve Projeye yatırdığı finansmanı karlılık rasyosu ile geri aldıktan sonra, tüm şirket hisselerini, proje sahibine (Startup) devreder.
 • Ancak, Startup yeni projelere destek sağlamak amacı ile 5 yıl süre ile şirket net karından % 10 BDU’ya bağış yapar.