Yük. Liyakat Nişanı

Kadim uygarlıkların, kültürün, medeniyetin ve geleneklerin damıtılarak, süzülmesinden meydana gelen insanlık, “başarı”yı her zaman desteklemiş ve alkışlamıştır. Bu düsturdan yola çıkan BDU; “İnsanlık Adına Değer Yaratan Kişi ve Kuruluşları” Ödüllendirmeye Karar Vermiştir. Bu Amaçla, BDU Tarafından; “Yüksek Liyakat Nişanı,” Tasarlanmıştır. Bu Nişan, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde; Kişi veya Kuruluşlara Taltif Edilen Yüksek Prestijli Bir Ödüldür.

Yüksek Liyakat Nişanı; BDU Olağan Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan “Ödül Yönetmeliği” Çerçevesinde Verilmektedir.

 

Yüksek Liyakat Nişanı Çağrışımı

İnsanlık Yararına Çalışmış, Geleceğin Dünyasına Katkı Sunan, Modern Dünyanın Öncülü Olan, Çalışmalarıyla Farkındalık Yaratan, Yön Gösterici,
İlham Verici Liderlik Yapan, Barışın ve Esenliğin Koruyucusu, Fedakarlık Göstermiş, İstikrarlı, Saygın, Kararlı, Uzağı Görebilen,
İnsanlığa Örnek Teşkil Eden,

Kişi veya Kuruluşlara Verilmektedir.

 Ödül Yönetmeliği

 • Yüksek Liyakat Nişanı Verilecek, Ulusal ve Uluslararası Düzeydeki Adaylar, BDU Yönetim Kurulu’nca Belirlenir.
 • Yönetim Kurulu; Belirlediği Adayların Seçilme Nedenlerini ve Gerekçelerini Yazarak, Kapalı ve Mühürlü Zarf İçinde, “Seçici Kurul’a İletilir.
 • Seçici Kurul; 7 Gün İçinde, Değerlendirmesini Yaparak, En az “1”, En Fazla “5” Adayı Ödüle Layık Görür.
 • Yüksek Liyakat Nişanı’na Değer Görülen Aday(lar)’a Yönetim Kurulu’nca Bir Mektupla Bildirim Yapılır.

Yüksek Liyakat Nişanı Ödül Töreni

 • Ödül Töreninin Tarihi, Günü, Saati ve Yeri, Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
 • Ödüle Layık Görülen Kişi/Kuruluşlar, Kendileri İçin Hazırlanan Özel Bölüme Otururlar.
 • Davetliler, Protokol Sırasına Göre, İsimleri Belirlenmiş Yerlere Oturur.
 • Tören, Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış Konuşmasıyla Başlar. Daha Sonra; Seçici Kurul Başkanı, Yüksek Liyakat Nişanı’na Layık Görülen İsimleri, Gerekçeleri ile Beraber Tek Tek Açıklar.
 • Ödüle Layık Görülen Kişi/Kuruluşlar, Sırayla Gelerek, Ödüllerini Alırlar.
 • Ödül Alan Kişi/Kuruluşlar, “5”er Dakikalık Bir Konuşma Yaparlar.
 • Tören, Davetlilere Verilen Kokteyl ile Sona Erer.

Yüksek Liyakat Nişanı

Ödül, Özel Tasarım Kırmızı-Beyaz Şeritli Bir Madalya ve Kırmızı Kadife Kaplı Bir Sertifika’dan Oluşur.