Mentörlük

Usta-Çırak İlişkisinin, Yönetim ve Davranış Bilimi Modeline uygulanmış hali dersek yanılmayız. Mentörlük aslında, Mentör’ün, öğrenci veya kişinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, bilgi ve becerilerini paylaşmasıdır. Bir bakıma “deneyim” aktarmadır. Mentörlük sürekli değişim ve gelişim sürecidir ki bu süreç pozitif anlamda bir süreçtir.

Tarihte bilinen en ünlü deneyim aktarma süreci; Socrates ile Platon (Eflatun) arasında olmuştur. Socrates felsefi bilgi, birikimini Platon’a aktarmış, Platon’da Socrates’in ölümünden sonra, deneyimlerini Aristotales’e aktarmıştır.

BDU olarak, özellikle Gençlere yönelik desteklerimizi sürdürmek üzere; eğitim, kariyer planlama, değişim programları, girişimcilik, sosyal aktiviteler, sosyal sorumluluk, çeşitli kültür ve sanat projeler geliştiriyoruz. Gelin BDU Gençlik Kulübü Üyesi olun ve BDU’nun Sizlere Sunmuş Olduğu Desteklerden Faydalanın…