Raporlar

Şeffaflık ve hesap verebilirlik günümüz dünyasında çok önemlidir.  Şeffaflık; var olan bir bilginin açık toplum anlayışı kapsamında, kamuoyu ile paylaşılmasıdır.  Hesap verebilirlik de şeffaflığın tamamlayıcı olan bir kavramdır. Şeffaf kurumlar, kamuoyunun bilgi edinme özgürlüğüne açıkça cevap verebilen yapılardır.

Yasal bir zorunluluk olmamakla beraber, Biz BDU olarak, kamuoyunu bilgilendirmeyi, çocuklarımızın geleceği için yaptığımız faaliyetlerimizi ve finansal gelir-giderlerimizi “kamuoyuna” sunmanın, sosyal ve toplumsal bir görev olduğunun bilincindeyiz.

 

BDU;

Şeffaflığı

 

Hesap Verebilirliği

 

Kaliteyi

 

İyi Yönetişim Odaklılığı

 

Mükemmelliği

 

Sürdürülebilirliği

 

Öz Değerler olarak görmektedir.

 


“BDU Faaliyet Raporu”nu JP Resim olarak web sayfamızda yayınlıyoruz.

01 Nisan 2021 ile 31 Aralık 2022 Arası BDU Tarafından yapılan/yürütülen projeler ve faaliyetler;

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’e, Avrupa Birliği Şeffaflık Örgütü’ne, Avrupa Birliği’nin İlgili Kurumlarına,

BDU’nun Uluslararası Alanda İşbirliği Protokolü yaptığı Kurum ve Kuruluşlara “ıslak imzalı” ve “resmi” olarak gönderilmiştir.