Raporlar

Şeffaflık ve hesap verebilirlik günümüz dünyasında çok önemlidir.  Şeffaflık; var olan bir bilginin açık toplum anlayışı kapsamında, kamuoyu ile paylaşılmasıdır.  Hesap verebilirlik de şeffaflığın tamamlayıcı olan bir kavramdır. Şeffaf kurumlar, kamuoyunun bilgi edinme özgürlüğüne açıkça cevap verebilen yapılardır.

Yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte BDU olarak bizler, kamuoyunu bilgilendirmenin, faaliyetlerimizi, gelir ve giderlerimizi “kamuoyuna” sunmanın “toplumsal bir görev olduğunun” bilincindeyiz.BDU

 

Şeffaflığı

 

Hesap Verebilirliği

 

Kaliteyi

 

İyi Yönetişim Odaklılığı

 

Mükemmelliği

 

Sürdürülebilirliği

Öz Değerler olarak görmektedir.“BDU Faaliyet Raporlarını” JP Resim olarak web sayfamızda yayınlıyoruz.01 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 Arası BDU Tarafından yapılan/yürütülen projeler ve faaliyetler;

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’e, Avrupa Birliği Şeffaflık Örgütü’ne, Avrupa Birliği’nin İlgili Kurumlarına,

BDU’nun Uluslararası Alanda İşbirliği Protokolü yaptığı Kurum ve Kuruluşlara “ıslak imzalı” ve “resmi” olarak gönderilmiştir.01 Nisan 2021 ile 31 Aralık 2022 Arası BDU Tarafından yapılan/yürütülen projeler ve faaliyetler;

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’e, Avrupa Birliği Şeffaflık Örgütü’ne, Avrupa Birliği’nin İlgili Kurumlarına,

BDU’nun Uluslararası Alanda İşbirliği Protokolü yaptığı Kurum ve Kuruluşlara “ıslak imzalı” ve “resmi” olarak gönderilmiştir.