Liderlik Programı

Lider Yetiştirme Programı (LİYEP)

Lider Yetiştirme Programı, üniversite öğrenci çağında olan ve yetenekli, başarılı öğrencilerin desteklenmesi amacı ile oluşturulmuş bir eğitim programıdır. Ulusal ve uluslararası düzeyde herkese açıktır. Bireysel Üniversite ( www.bireyseluniversite.com ) ile yapılan İşbirliği Protokolü çerçevesinde, online yürütülecek olan LİYEP’in eğitim dili; Türkçe ve İngilizce’dir.

 

Lider Yetiştirme Programına Kabul Şartları

 • 20-30 Yaş Aralığında bulunmak,
 • Devlet veya Vakıf Üniversitelerinin 3. veya 4. Sınıfında Olmak,
 • Devlet veya Vakıf Üniversitelerinin Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak,
 • Devlet veya Vakıf Üniversitelerinde Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi Olmak,
 • En Az Bir Yabancı Dil Bilmek,
 • Not Ortalaması; BB (3.00 veya 70-89), BA (3.50 veya 80-89), AA (4.00 veya 90-100) Arasında Olmak,
 • Üniversite Öğrencilik Döneminde, En Az 1 Sosyal Faaliyet (Öğrenci Dernekleri gibi) içinde olmak veya Sosyal Sorumluluk Projelerinde bulunmak,
 • Üniversite Öğrencilik Döneminde, Sertifikalı Eğitim Programlarından Birine Katılmış Olmak,

Açıklama: Ön Lisans Programlarının Herhangi Birinde Okuyan veya Mezun Olan Öğrenciler için, Özel Bir Uygulama Vardır.

 

Lider Yetiştirme Programı Kabul Süreci

 • Kabul Şartlarına Haiz Öğrenciler/Kişiler, Durumlarını Belgeleyen Evraklarla Birlikte, Kimlik Bilgilerini, Adli Sicil Kayıtlarını, BDU Web Sayfası ( bduinternational.org ) Üzerinden Online Başvurarak Yaparlar.
 • Başvuru Tarihleri, BDU Web Sayfası ( bduinternational.org )’dan İlan edilir.
 • Başvurular İncelendikten Sonra, Ön Kabul Gören Öğrenciler/Kişiler, Sözlü Mülakata Alınır.
 • Sözlü Mülakat sonrası, Lider Yetiştirme Programı’na Kabul edilen Öğrenciler/Kişiler’e E-Mail ve SMS ile Bildirim Yapılır.
 • LİYEP’e kabul edilen öğrencilerle, “Taahhütname” imzalanır.

 

Lider Yetiştirme Programı Dersleri

Politoloji (Politika Bilimi)

Uluslararası İlişkilere Giriş

Uluslararası Örgütler

Genel Kültür ve Dünya Siyaset Tarihine Genel Bakış

Sanat ve Estetik Bakış Açısı

 

Diplomasi Tarihi

Diplomasi Yöntem ve Süreçleri ile Diplomatik Müzakere Yönetimi

Küresel Savunuculuk ve Arabuluculuk

Lobicilik, Diaspora Yönetimi ve İkna Teknikleri

Protokol Yazışma Teknikleri

İnsan Hakları ve Demokrasi

 

Çatışma Yönetimi

Motivasyon Yönetimi

Toplantı ve Zaman Yönetimi

Stratejik Çözüm Yönetimi

Etkin İletişim, Konuşma, Hitabet ve Beden Dili

Etkili Sunum Teknikleri

Kıyafet Dili, İş Dünyası Davranış Biçimleri, Görgü Kuralları ve Sofra Adabı

Değişim ve Dönüşümü İçselleştirme

 

Lider Yetiştirme Programı Diploma Alma

 • Derslere Devam Zorunluluğu Vardır.
 • Eğitime Katılan Öğrenciler, 2’den Fazla Mazeret Bildiremez.
 • Mazeret Bildirimi Sonrasında, Uygun Tarihte, Almadığı Dersleri Almak Zorundadır.
 • Derslerin Tamamını Alan Öğrenciler, Sınava Tabii Olur.
 • Öğrenciler, Sınav Dışında, Ayrıca Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Uygun “Biterme Tezi” Hazırlamak Zorundadır.

 

Lider Yetiştirme Programı’nda Dersleri Eksiksiz Gören, Sınav’da 70 ve Üzeri Puan Alan ve Bitirme Ödevini Tamamlayan Öğrenciler,

“BDU Liderlik Diplomasını” Almaya Hak Kazanır.

 

Lider Yetiştirme Programı Avantajları

 • BDU Genç Kulüp Üyeliği ve Sonrasında BDU Asil Üyeliği,
 • Dünya Çapında Üniversitelerle, İş İnsanlarıyla, Ar-Ge, Girişimcilik Dünyasıyla İletişim Ağı Fırsatı,
 • BDU İş Dünyası Network’ünden Faydalanma ve İş İnsanlarıyla B2B Fırsatları,
 • Mesleki Kariyer Planlama, Yurtiçinde ve Yurtdışında Staj Eğitimi, İstihdam Olanakları,
 • Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Başta Olmak Üzere, Uluslararası Toplantılara, Formlara, Zirvelere, Panel ve Konferanslara Katılım Hakkı,
 • Girişimcilik, Proje Geliştirme ve Diğer Konularda Teknik ve Mali Destek Hizmetleri,
 • Uluslararası Sosyal Projelere Katılım,