Yurtdışı

BDU’nun “Global Markası” Yurtiçinde ve Yurtdışında Temsil Edilmektedir. BDU; Kuruluş Amaçları, İlkeleri, Değerleri, Vizyon ve Misyonu’na Uygun, Saygın ve Nitelikli  Kişi’ler “Temsilci” Olarak Seçilmektedir.

BDU; Elinde Bulundurduğu Siyasi, Ekonomik, Diplomatik, Sosyal Gücünü; Temsilciler Yoluyla, Tüm Dünya ile Paylaşmaktadır.

BDU; Tüm Bilgi Birikim ve İşbirliği Gücünü; Ülke, Bölge, İl ve İlçe TEMSİLCİLİĞİ İle Yaygınlaştırarak, Yeni Bir “BDU EKOSİSTEMİ” Oluşturmak Hedefindedir.

Temsilcilik Avantajları

  • Birleşmiş Milletler Toplantılarına Katılma,
  • Avrupa Birliği’nde (Konsey, Komisyon, Parlamento vb) Yapılan Toplantılara Katılım ile Kendi İş Alanlarını Geliştirme ve İhracat Potansiyellerini Artırma,
  • BDU’nun Yurtiçi ve Yurtdışı Ticaret Ağı (Network)’ndan Yararlanma,
  • Ortak Bağlar Kurulması, Ticaretin Geliştirilmesi, Yatırım ve İşbirliği Fırsat Ortamının Oluşturulmasına Katılım,
  • BDU’nun Düzenlediği veya Katıldığı Tüm Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlara Katılma,
  • Dış Ticaret, Rekabet, Ülke/Sektör Pazar Araştırma, Markalaşma, Kişisel Gelişim, Satış Teknikleri, Zaman Yönetimi, Diplomasi, Toplantı Yönetimi, Kurumsal Gelişim, Girişimcilik, Ar-Ge vb. Konularda Destek Sağlanması,
  • Yurtdışı Fuarlara Katılım ve Tüm Devlet Destekleri Hakkında Sürekli Destek,
  • Yabancı Ülkelerin Yasal Mevzuatlarının ve Yatırım Desteklerinin Araştırılması Hizmeti,
  • Yabancı Şirketlerle, Yatırım, Mal Alım-Satımı Konusunda Birebir (B2B) Görüşme Fırsatları,