https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en AB Hibeleri: Horizon Avrupa Programı 2021-2027 Dönemi Başladı. Araştırma-Geliştirme Alanlarında, 95 Milyar Euro’yu ...

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1326 AB Hibeleri: Erasmus+ Programı 2021-2027 Dönemi ilişkin Basın Toplantısı 25 Mart 2021 tarihinde ...

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en Avrupa Birliği Yeşil Anlaşması, AB Komisyonu Tarafından Yayınlandı. Bu Tebliğ, Pek Çok yeniliği ...