Değerlerimiz

 

Demokrasiye İnanç

İnsan Haklarına Bağlılık

Hukukun Üstünlüğü

Liderlik

Cesaret

Dürüstlük

Farklı Fikirlere Saygı

Eşitsizliğin Giderilmesi

Çevreye Duyarlılık

Şeffaflık

Hesap verebilirlik

Sürdürülebilirlik

Etkin Yönetişim

Dijital Dönüşüm

Kapsayıcılık

Araştırma-Geliştirme

Girişimcilik

Kalkınma