Değerlerimiz

Demokrasiye İnanç

 

Liderlik

 

Çevreye Duyarlılık

 

Etkin Yönetişim

 

Kapsayıcılık

 

İnsan Haklarına Bağlılık

 

Cesaret

 

Hesap Verebilirlik

 

Dijital Dönüşüm

 

Eşitsizliğin Giderilmesi

 

Hukukun Üstünlüğü

 

Dürüstlük

 

Sürdürülebilirlik

 

Araştırma-Geliştirme

 

Farklı Fikirlere Saygı

 

Şeffaflık

 

Kalkınma

 

Girişimcilik