Hakkımızda

BDU Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği; iş insanlarının, diplomatların, akademisyenlerin, gazetecilerin, siyasetçilerin, sanatçıların ve toplumun önde gelen seçkin kişilerin bir araya gelerek kurmuş olduğu bir sivil toplum kuruluşudur.

BDU Kurucuları, geçmişi en az 20 yıl öncesine dayanan bilgi, birikim ve vizyon sahibidir. BDU’nun her bir üyesi, BDU dışında, çeşitli vakıf, dernek, platform, sendika gibi organizasyonlarda görev yapmaktadır. Aynı şekilde her bir üye, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok konferans, panel, zirve toplantılarına katılmıştır.

İçinde bulunduğumuz dünya hızla değişiyor. Bu baş döndürücü değişim, dijital çağ ve bilginin tabana yayılmasıyla birlikte yeni sosyal ve ekonomik dönüşümleri tetiklemektedir. Sahip olduğumuz kültür ve medeniyetin tüm alanlarında; ekonomi, siyaset, diplomasi, eğitim, kültür-sanat, bilim, teknoloji, hukuk, üretim, tüketim ve değerler, yeniden yapılanıyor ve kavramlar değişerek, yeni anlamlar kazanıyor.

BDU-Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği; değişen ve dönüşen yeni dünyanın bu kodlarını doğru okuyarak, yeni nesil STK (NGO) oluşumu olarak kurulmuştur. Yeni kavramlar ve kurallar, yeni anlayışlarla birlikte var olabilir. Zaman, dijital çağın başlangıcıdır ve “buna göre hareket etme zamanı”dır.

BDU’nun temel amacı; küresel ticaretin gelişmesi ve dünya barışının korunmasıdır. İnsanlığın sürdürülebilir bir çevrede, doğayla bütünleşik, istikrarlı yaşaması için, ekonomik ve ticari işbirlikleri, yatırımlar ve fırsatların değerlendirileceği ortamlar oluşturur.


BDU İlkeleri

 • Dünyadaki yeni ekonomik dönüşüme katkı sağlayan faaliyetler yapar.
 • Var olan ekonomik sistemler arasında yeni fırsat alanlarını, gelişme potansiyeli olan işbirliklerini analiz ederek, bunları ortaya koyacak stratejiler geliştirir.
 • Bu gelişim alanlarıyla ilgili tüm paydaşlar arasında, ticari ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi için inisiyatif alarak öncülük eder.
 • Kriz ortamlarında ve sorunların çözümünde önleyici çabalar harcar.
 • Dünyada sürdürülebilir bir gelecek için çalışır ve bu konuda lobicilik yapar ve diplomatik girişimlerde bulunur.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde, sosyal fayda sağlayan projeler geliştirir ve mevcut projelere destek olur.
 • İnsan onuruna yakışır bir dünya için; türlü ayrımcılıkla mücadele eder. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, eşitlik, temel hak ve özgürlüklerin, insanın vazgeçilmez değerleri olduğuna inanır.
 • Sınıflararası gelir adaletsizliğini azaltacak şekilde, girişimcilik ruhunu ve girişim projelerini destekler.
 • Eğitimde fırsat eşitliği ve teknolojinin tabana yayılmasını sağlayacak çabalar harcar ve yeni nesil eğitim teknolojilerinin kullanılmasını teşvik ederek, eğitimin ve bilginin bütün insanlara ulaşılmasını destekler.
 • İnsan medeniyetinin, kültürel zenginliklerini ortaya çıkarmak için, sanatın güçlenmesine katkı sağlayan etkinlikler düzenler.
 • Dönüşen dünyada, var olan veya gelecekte olması muhtemel toplumsal sorunların tespit edilmesi için çalışmalar yapar, ilgili paydaşlarla işbirliğine girerek, sorunlar hakkında farkındalık oluşturulmasını sağlar.
 • Ulusal ve Uluslararası düzeyde, konferans, panel, sempozyum, zirve, B2B gibi toplantılar düzenler. Projeler geliştirir, araştırma raporları, toplumsal analizler ve kitaplar yayınlar.
 • Kurum değerleri ve stratejileri çerçevesinde, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar ve ortak çalışmalarda bulunur.

BDU’nun seçkin ve saygın üyeleri; Yeni bir çağın eşiğinde olan İnsanlık ailesine daha iyi bir gelecek oluşturmak adına; sahip olduğu ekonomik ve diplomatik dinamikleri bir araya getirerek, hedefleri için “ortak mücadele ve işbirliği/güçbirliği ruhuyla” faaliyetlerde bulunur.

BDU; dünya ile entegresyonu amaçlayan, dijital dönüşüme inanan, yönetişimi içselleştirmiş, yenilenebilir enerjinin önemini bilen, yeni ekonomiyi ve toplumsal değişimi destekleyen, yeni tüketici haklarını savunan,  sürdürülebilir gelecek için çalışan, Avrupa Birliği değerlerine gönülden bağlı olan bir STK’dır.

BDU, iş dünyası, ekonomi, diplomasi, kültür-sanat, eğitim, gençlik, girişimcilik, teknoloji, dijital çağ, küresel iklim değişikliği, göç ve terörizm gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.


BDU’nun Yaptığı Bazı Çalışmalar

 • Uluslararası Gelecek Üniversitesi: Online sertifikalı eğitimler vermek üzere, BDU bünyesinde www.infu.com.tr  kurulmuştur.
 • Yüksek Sanat Konseyi: Kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi amacı ile kurulan bu Konsey, konserler, tiyatro etkinlikleri, sergiler düzenleyecek ve projeler geliştirecektir.
 • Lider Yetiştirme Programı: Geleceğe hazırlanan üniversite öğrencilerini inovatif bakış açısıyla, dijital çağın gereklerine uygun şekilde yetişmesini sağlayacak bir program geliştirdik. Bu program yaklaşık 15 farklı eğitimi içeren ve 120 saatlik bir programdır. Eğitimler; ww.infu.com.tr üzerinden verilecektir.
 • BDU Gençlik Kulübü: Gençlerin, sivil toplum kuruluşlarına katılımlarını teşvik etmek, mesleki kariyerlerine destek olmak amacıyla kurulmuştur. Eğitimler; ww.infu.com.tr üzerinden verilecektir.
 • Eğitim Akademisi: Üniversite öğrencilerine, yöneticilere, sivil toplum kuruluşlarına, çalışanlara, Proje Döngüsü Yönetimi, Dijital Dönüşüm ve Dijital Gelecek, Girişimcilik, Kariyer Planlama, Hayat Boyu Öğrenme gibi eğitimler vermektedir. Ayrıca gençlere geleceklerini planlamada mentörlük de yapmaktadır.
 • İş Ağı (Network): Ticaret yapan ve yatırım yapmak isteyen iş insanlarını bir araya getirecek bir iş ağı kurulacaktır.

BDU Dünya çapında Saygınlık Kazanmış, Bilim, Teknoloji, Kültür-Sanat, Spor, Eğitim gibi farklı konularda başarılı olan Kişi veya Kuruluşlara “Yüksek Liyakat Nişanı” vermektedir.


BDU 2023-2030 Dönemini Kapsayan İş Planı

Lobicilik ve Diplomasi

 

Birleşmiş Milletler’le Güçlü Diyalog

 

Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği

 

Sosyal Projeler Geliştirme

 

Kültür Sanat Diplomasisi

 

AB-Türkiye İlişkilerinin Derinleştirilmesi ve Gümrük Birliği

 

Türkiye çapında Bölge ve İl Temsilcilikleri Açılması

 

Sertifikalı Eğitim Programları

 

Ekonomi Diplomasisi

 

Ulusal ve Uluslararası Düzeyde “Organizasyonlar

 

Dünyada Yeni Temsilcilikler Açmak