Yüksek Sanat Kon.

ARZU YETİŞ KOCATEPE

Moda/Tasarımcı ve BDU Yüksek Sanat Konseyi Direktörü

ÜLKÜ CILIZOĞLU

Ressam. “Öncü Kadınlarımız Sergisi” Sahibi/Kuratörü

TAMER ULUSEL

Özel Şişli Tiyatrosu Sahibi 

Sanat ve Kültür Ekosisteminin Yaratıcı ve Özgün Eserlerinin, Evrensel Seviyelere Taşınmasını Sağlamak, Sanatsal Üretimleri Desteklemek ile Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kültür ve Sanatın Tanıtımına Katkıda Bulunmak ve Sanatçıların Özgün Eserlerini Sergileyecek, Sahneleyecek ve Yayınlayacak Ortamlar Oluşturmak amacıyla, BDU Olağan Genel Kurul’da Alınan Karar Çerçevesinde ve Yönetim Kurulu’nun Hazırladığı “Çalışma Şekil ve Esasları Yönetmeliği” ile “Yüksek Sanat Konseyi (YÜSAK)” Kurulmuştur.

YÜSAK Kuruluş Amaçları

 • “Yüksek Sanat Enstitüsü” kurmak ve bu kurumun dünya çapında bir “ekol” olması konusunda çaba göstermek,
 • Sanat ve kültür şemsiyesi altında; sinema, tiyatro, müzik, opera, bale, dans, resim, heykel, Avrupa ve dünya folkloru, etnik kültür gösterileri düzenlenmesini sağlamak ve bu alanlarda araştırmaları desteklemek,
 • Kültür ve sanatın, aynı şekilde çağdaş sanatın küresel ölçekte dünyaya tanıtılmasını sağlamak,
 • Sanatın birleştirici ve uzlaştırıcı gücü, toplumların birbirlerini tanımasına vesile olur. Bu düsturdan yola çıkarak, Türk ve dünya ölçeğindeki kültür sanat üretimini sanatseverlerle buluşturmak,
 • Türk sanatının ve sanatçısının en yakın destekçisi olmak, bu amaçlar doğrultusunda yapılacak çalışmalara fon sağlamak,
 • Çağdaş sanatın gelişmesi için çaba harcamak,
 • Yenilikçi, çağdaş yaklaşımlarla kültür ve sanatta yaratıcılığı desteklemek,
 • Çağdaş sanatın gelişmesi için politikalar oluşturmak,
 • Sanat ile alakalı ulusal ve uluslararası düzeyde, konferanslar, paneller, seminerler organize etmek,
 • Daimi bir “Sanat Galerisi” kurmak,
 • Sanat seveler için atölye çalışmaları kurgulamak ve sanatçılarla amatör sanatçıları bir araya getirmek,
 • Sanat eğitimleri, süreli sanat programları, akademik çalışmalar, etkinlikler yapmak,
 • Dünyanın sanat merkezleriyle, işbirliği ve ortak projeler üretmek,
 • Sanatın korunması ve gelişmesi için çalışmak, “Çağdaş Sanatlar Bienali” kavramını geliştirmek.

 

YÜSAK Projemiz: Bilim, sanat, kültür, felsefe, diplomasi çalışmalarının yapılabileceği, her sanatçının ve düşünürün kendini özel ve özgür hissettiği bir “Yüksek Sanat Konseyi Köyü” inşa etmektir.

Bu Köy’de hobi bahçeleri, çalışma atölyeleri, tartışma alanları, çok amaçlı gösteri sanatları salonları, sanat galerileri, kütüphaneler, dinlenme odaları bulunacaktır.