BDU 10 Aralık’ta “İnsan Hakları Sempozyumu” Düzenledi

BDU Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği ve Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı tarafından ortaklaşa düzenlenen, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü Yılına Doğru: “Yerelden Küresele İnsan Hakları Sempozyumu” yüksek katılımla 10 Aralık’ta başarıyla gerçekleşti. Sempozyumun ev sahipliğini ise Bakırköy Belediyesi üstlendi.

Sempozyumun ilk açılış konuşmasını yapan BDU Başkanı Musa Karademir: “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 10 Aralık 1948’de kabul edildi ancak aradan geçen 74 yıl, bize gösterdi ki yaşama hakkı dahil, insan onurunu koruma konusunda sınıfta kaldık. Bugün 10 Aralık ve insan hakları gününde dünyamızda, savaşları, göçleri, açlığı, yoksulluğu, uluslararası terörizmi, küresel iklim değişikliğini, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti, ekonomik krizleri ve bulaşıcı hastalıkları konuşuyoruz. Aşırı artan dünya nüfusu, sürdürülebilir yenidünya ekosistemini, yok oluşa doğru sürüklendiğini görüyoruz.” Dedi.

İkinci açılış konuşmasını yapan Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık:  “insan haklarının gelişmesinde kadınların rolü çok önemlidir. İnsan hakları yerelde başlar, ailede başlar. Bugün çok şaşırtıcı insan hakları ihlalleri yaşıyoruz. Özellikle kadın haklarının genişletilmesi, küresel cinsiyet eşitliği sağlanması gerekir.” Dedi.

Birinci oturumun Başlığı: Yerelde ve Küreselde Kapsayıcılık

Konuşmacılar: Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi Özden Yerlikaya, İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim Şişman, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Üyesi Av. Nurgül Öztürk İpek, İstanbul Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Çiğdem Özkan, Engelsiz kariyer.com Kurucusu ve Sosyal Girişimci Mehmet Kızıltaş.

Birinci oturumda: Dünyada insan haklarının tarihsel süreci, yerelde insan hakları, yerel yönetimlerin ve kent konseylerinin insan hakları, kadın, çocuk, dezavantajlı grupların hakları konusunda çalışmalarından bahsedildi.

İkinci oturumun Başlığı: Uluslararası İlişkiler Bağlamında Sivil Diplomasi Pragmatizmi

Konuşmacılar: Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Erdal Şen, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Hakkı Hakan Erkiner, Siyaset Bilimci Dr. Ayhan Koç, İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ercan Tutar, Eğitim Yöneticisi Doktorant Mehmet Nuri Kaynar.

İkinci oturumda: İnsan hakları ihlalleri, göç, terörizm, şiddet, demokrasi, eşitlik, insan onuru, yaşama hakkı, dijitalizm sonrası insan haklarının yeni tanımı, eğitim sürecinde insan hakları derslerinin önemi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve savaşın hak ihlalleri ve küresel krizin işsizlik üzerindeki etkileri gibi konular ele alındı.

Sempozyum bitiminde, tüm konuşmacılara “Teşekkür Sertifikası” verildi. Ayrıca Sempozyum anısına, her konuşmacı için ayrı olmak üzere, TEMA Vakfı’na Kilis Gülbaba Hatıra Ormanı’na Fidan Bağışı yapıldı. Sempozyum, akşam misafirler onuruna verilen kokteyl ile sona erdi.