BDU, 2 Gün Süren Avrupa Birliği TAIEX 2024 İzmir Toplantısına Katıldı

BDU Başkanı Musa Karademir, Avrupa Birliği TAIEX 2024 İzmir Toplantısına katıldı. 07-08 Mart tarihleri arasında, İzmir’de yapılan çalıştay 2 gün sürdü. Musa Karademir, Çalıştay’da Tüketici Hakları Korunmasında “Karşılaştırmalı Türkiye-İngiltere” Örneği konusunda bir “sunum” yaptı.


TAIEX Nedir? Diğer adıyla Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin uygulamakta olduğu bir kurumsal yapılanma aracıdır. TAIEX AB mevzuatının iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında faydalanıcı ülkelere uzmanlık desteği sağlar. Büyük oranda talep güdümlü olan bu mekanizma yardım taleplerini yönlendirir ve sorunların kısa vadeli çözümü için en uygun uzmanlığın tedarikine katkıda bulunur.