BDU KKTC’de Resmi Ziyaretlerde Bulundu

Başbakan Erkan Saner,   Başbakan Yardımcı Erhan Arıklı,   Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,   Lefkoşa Türk Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Hayrettin Yücel

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu                                   Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay

Siyasi sorunların çözümünde diplomasinin itici gücü, ekonomik büyümeyle daha etkili hale gelmektedir. Ekonomik gelişme, barışın korunmasına da katkı sağlar. Bu düsturdan yola çıkan BDU, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası arenada hak ettiği tanınmayı sağlamak amacıyla, “ekonomi diplomasisini” harekete geçirmek üzere, KKTC’de resmi ziyaretlerde bulundu.

BDU, 3-4-5 Kasım tarihleri arasında, 22 ülkeden 80’e yakın yabancı yatırımcıyı, KKTC’ye getirerek, “Küresel Ekonomi ve Yatırım Zirvesi” yapmayı planlamaktadır. Enerji, eğitim, sağlık, bankacılık, finans, inşaat, turizm, tarım, alt yapı hizmetleri, yat turizmi gibi sektörlerde, doğrudan yatırımcılar, KKTC’li iş insanlarıyla bir araya gelecekler.

BDU Başkanı Musa Karademir, Başkan Yardımcısı Nalan Özkan, Kıbrıs Temsilcisi Ahmet Avano’dan oluşan BDU Heyeti, Küresel Ekonomi ve Yatırım Zirvesi hakkında bilgi vermek üzere; Başbakan Erkan Saner, Başbakan Yardımcı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,  Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Lefkoşa Türk Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Hayrettin Yücel’i ayrı ayrı makamlarında ziyaret etti.