Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi, Avrupa Parlamentosu’nda Onaylandı

Avrupa Parlamentosu, iş dünyasının insan hakları ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyen Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi’ni resmi olarak kabul etti. Uzun süredir tartışılan ve gelen tepkiler üzerine ciddi derecede yumuşatılan düzenleme neredeyse beş yıl süren tartışmaların ve müzakerelerin sonucunda tamamlandı.

Düzenleme kölelik, çocuk işçiliği, emek sömürüsü, biyoçeşitlilik kaybı, kirlilik ve doğal mirasın tahrip edilmesi gibi zararlı etkileri önlemeyi, azaltmayı veya sona erdirmeyi amaçlıyor.

https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en