BDU 2023 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

BDU, 2023 yılının ilk toplantısını 31 Ocak’ta gerçekleştirdi.  Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, mevcut yürütülen projeler ve Cumhuriyetimizin 100. Yılında yerel ve küresel ölçekte yapılması planlanan projeler ele alındı.

  • Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılacak olan projeler,
  • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programları ve İklim Değişikliği kapsamındaki uluslararası projeler,
  • Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına ilişkin projeler,
  • Sürdürülebilirlik Ekosistemi üzerine yapılması planlanan projeler,
  • Üçüncü sektör olarak STK’ların politika üretmeye katkısının artırılması ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik sosyal projeler,
  • Gençlik, Girişimcilik, Teknoloji üzerine projeler,
  • Finansal kaynak ve fon yönetimi üzerine yapılacak projeler ve diğer önemli konular görüşüldü.