BDU, Sivil Diplomasi Çalışmalarına Devam Ediyor

3 yılda uluslararası düzeyde yaptığımız projeler ve organizasyonlarla

sürdürülebilir sivil diplomasi girişim ekosistemi” yarattık. Bu çalışmalarımızın tamamını, hiç bir finansal yardım almadan, kendi imkanlarımızla, bilgimizle ve becerilerimizle başardık.


Sürdürülebilir Sivil Diplomasi Girişim Ekosistemi

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası örgütlerin ve uluslararası kuruluşların kurulmasıyla birlikte, diplomatik ilişkilerin yönetimi daha karmaşık hale gelmiştir. Bugün, diplomatik ilişkilerin yönetimi, devletler arası görüşmelerin yanı sıra uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve özel sektör aktörleri arasındaki işbirliğini de içermektedir.

Sivil diplomasi, devletler arası ilişkilerin yanı sıra sivil toplum örgütleri, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri, kültürel kuruluşlar ve bireyler arasında gerçekleşen diplomatik faaliyetler bütünüdür.

Geleneksel diplomatik kanalların ötesine geçen bu tür diplomasi, barışı destekleme, kültürel anlayışı artırma, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme ve insan haklarını savunma gibi amaçları taşımaktadır. Sivil Diplomasi, diplomasi, barışı koruma, uluslararası güvenlik, ekonomik işbirliği ve insan hakları gibi geniş bir yelpazeye sahiptir.

Kurulduğu günden bugüne kadar sivil diplomasinin yaygınlaştırılması ve ticari diplomasi alanlarında faaliyet gösteren BDU, küresel ölçekte değer yaratma çabası içindedir.

Dünya genelindeki ülkelerle diplomasi ağlarını (sivil ve kamu diplomasisi) ticari ağları (ticaret ve sanayi odaları, iş insanları STK’ları), sosyal yardım kuruluşlarını, üniversiteleri, eğitim kurumlarını, kültür-sanat organizasyonlarını bir araya getirerek bir “Sivil Diplomasi Ağı” oluşturmaktadır.

Diplomasi, küresel arabuluculuk, barışın tahkimi, çatışmaların çözümü, uluslararası güvenlik, ekonomik işbirlikleri, insan hakları, demokrasi, iyi yönetişim, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma, tek gelecek tüm dünyanın ortak amacıdır. Bu yüzden de bu ortak hedeflere inanıyor ve sürdürülebilir bir dünya için birlikte çalışmaya inanıyoruz.

Sivil diplomasi yoluyla küresel ölçekte tüm kuruluşlarla, güçlerimizi birleştirerek, küresel sorunların çözümünü yürütebiliriz. Diplomatları, Akademisyenleri, yerel yönetim başkanlarını, kamu görevlilerini (bürokratlar) uzmanları, iş dünyası liderlerini, profesyonelleri ve sivil toplum örgütleri yöneticilerini bir araya getirerek, küresel sorunlara yönelik çözümleri tartışmak ve çözüm önerileri sunmak için gereken bütün potansiyellerimiz mevcuttur.

BDU Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği, sivil diplomasiye ve ekonomik işbirliklerine önem vermektedir. Bu yüzden de Sivil Diplomasi Akademisi ile “sivil diplomat”, “yerel yönetim diplomatı” ve “ticari diplomat” eğitimlerine başlamıştır.