Borusan Holding Tarafından Yürütülen “Sürdürülebilir Fayda Programı”nda, BDU Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Kaşıkırık’ın “Afette Kadın Yerel Liderler Programı Projesi” Kazanan Projeler Arasındaki Yerini Aldı

Borusan Holding’in sürdürülebilir bir dünyanın inşası için sosyal fayda odağında yenilikçi yöntemler kullanarak eşitsizliklerin azaltılması ve iklim kriziyle mücadele edilmesi için toplumsal dönüşümlere aracılık eden projeleri desteklediği “Sürdürülebilir Fayda Programı”nın deprem bölgesine odaklanan yeni döneminin desteklenen çalışmaları belli oldu. BDU Genel Sekreter Yardımcısı ve Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı’nın Kurucu Başkanı Ayşe Kaşıkırık’ın sunduğu “Afette Kadın Yerel Liderler Programı” başlıklı proje de desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı afet yönetimi kategorisinde, kadınlara kapasite güçlendirme desteği sunarak, afet ve kriz dönemlerinin yarattığı olumsuz etkileri, kadın liderliğinde birer fırsata dönüştürebilmeyi ve kadın potansiyelinin ortaya çıkmasını hedefleniyor.