BDU Birleşmiş Milletler Hibeler ve Projeler Koordinatörü Musa Akgün’den Eğitim Semineri

BDU-UNHCR (Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ile işbirliği içinde, Belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının göçle gelen ve farklı topluluklara sosyal hizmet sunma sürelerinde yaşayabildikleri farklı uyuşmazlıkları yönetmelerine yönelik kapasitelerini işletmek için çalışıyoruz.

Yoğun bir saha araştırmasına dayanan, sosyal hizmet verme sürecinin belediye ve STK çalışan ve göçle gelen hizmet ürünü çeşitli nedenler ile yaşadıkları uyuşmazlıkları analiz ettiğimiz, uyuşmazlıkların özelliklerine ve kararlıne yönelik olarak kapasite geliştirme alanlarını kapasitemiz “Çatışma Yönetimi Alanında Kapasite Geliştirme İhtiyaç Analizi” raporunu hazırladığık ve rapor Sonuçlarına dayanarak “Çatışma / Uyuşmazlık Çözüm ve Teknikleri Eğitim Kiti”ni geliştirdik.

Çalışmalarımıza Belediye ve STK’larda farklı birim ve pozisyonlarda sosyal hizmet sağlayan çalışanlara yönelik “Çatışma Yönetimi Eğitim Eğitimi” ve “Kapasite Geliştirme Eğitimleri” ile devam ediyoruz.