BDU, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yılı İçin Bir “Mesaj” Yayınladı

BDU, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yılı İçin Bir “Mesaj” Yayınladı. Mesajın İçeriği Şöyle;

Bugün Atalarımızın bize miras olarak bıraktığı varisler olarak, Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyoruz. Mutluyuz, heyecanlıyız, coşkuluyuz ve ulusça minnettarız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir fikirden doğdu. Muasır Medeniyeti yakalama hedefi ile de yüzüncü yılına ulaştı.

Cumhuriyetimiz bizlere yaşama hakkını, özgürlüğü, birey olmayı ve kendi kendini yönetebilen bir ulus olma bilincini sundu. Bağımsızlık Savaşı’nı başlatan Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları, geleceğin ülkesini kurmak için azimli ve kararlıydılar. Cumhuriyetimiz bir hayelle başladı ve “aklı hür, vicdanı hür” yeni nesillerle, yenilenmiş, yeni bir devlet olarak kuruldu.

Cumhuriyetimizi kuran devrim ateşi, bugün hala tüm canlılığıyla yanmaya devam etmektedir. Demokrasimiz, özgürlüğümüz, temel haklarımız, yurttaşlık bilincimiz, bu topraklarda yaşayan insanımızın Cumhuriyet’e olan bağlılığından ve cesaretinden gelmektedir. İmkânsız denilen çaresizlik içinde, kadınlarımızdan ve erkeklerimizden oluşan korkusuz insanların fedakârlıkları sayesinde işgal aşılmış ve Cumhuriyetimiz var olmuştur.

Tarihin bizlere sunduğu deneyimler göstermiştir ki özgürlük, bağımsızlık, barış, istikrar ve huzurun temeli için, cesaretle yaşamalı ve Cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız.

Cumhuriyetimizin ışığı sonsuza kadar parıldama devam edecektir. Cumhuriyetimizin koruyucusu ve kollayıcısı olan BDU Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği, ekonomik kalkınmışlığın, barışa sunduğu katkıya ve sivil diplomasinin gücüne inanmaktadır. BDU’nun her bir üyesi de bu anlayışın bir tezahürü olarak, “sivil diplomat” kimliği taşımaktadır.

BDU, “geçmişin birikimi, geleceğin umudu” mottosuyla, sivil diplomasi çabaları ve ekonomik işbirlikleriyle, dünyaya katkı sunuyor. BDU kendini yeni nesil bir STK olarak tanımlamaktadır. Diplomasiyi, küresel arabuluculuğu, barışın tahkimini ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme hedeflerimiz, global dünya ile örtüşmektedir. Daha barışçıl ve sürdürülebilir bir dünya için çalışma azmimizi, dünya genelinde yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız işbirlikleri yoluyla, daha büyük etki bırakacak ve erişim sağlayacağız.

Barış ve diplomasinin hâkim olduğu, toplumsal cinsiyetin eşitlendiği, sürdürülebilir kalkınmanın, sağlıklı bir çevrenin ve gelişmişliğin, dünya geneline yayıldığı, savaşların olmadığı, göçün önlendiği, terörizmin insanlığın ortak mücadele alanı olduğu, uluslararası örgütlerin insanlığa hizmet ettiği bir dünya için, yurtiçi ve yurtdışı temsilciliklerimizle, uzmanlarımızla, iş dünyamızın liderleriyle, çözüm ortaklarımızla ve paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmak, bizim en yüksek misyonumuzdur.

Bir yandan Cumhuriyetimizin yüzüncü yılının coşkusunu kutlarken, diğer yandan da dijital dönüşümün ve tek dünyanın kapılarının ardına kadar açıldığı yeni düzende BDU, Cumhuriyetimiz ve dünya için misyon ve vizyonuna uygun şekilde çabalarına ara vermeden devam edecektir.

Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Adına,

Hnr. Dr. Musa KARADEMİR

Genel Başkan