BDU’nun I. Karar Organları toplantısı İstanbul’da Yapıldı

BDU’nun I. Karar Organları toplantısı İstanbul’da yapıldı. BDU’nun Dünü, Bugünü ve Yarın’ı ele alındı. Toplantıya katılan üyeler, kişisel bilgi, birikim ve vizyonlarını, BDU yararına kullanarak, BDU’yu geleceğe taşımak noktasında hem fikir oldu. Toplantı, Başkan Musa Karademir’in 16 aylık süreci değerlendirdiği sunumu ile başladı. Ardından Başkan Yardımcısı Nalan Özkan, BDU adına yurtdışında yaptığı temasları anlattı. Diğer Başkan Yardımcısı Murat Erkürekçi de özellikle Ankara ve İstanbul’da yapılacak resmi temaslar ve görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Yardımcılarından Güney Ferhat Batı ve Genel Sekreter Aslı Gültekin ise BDU’nun kurumsal kapasitesi, marka değerinin artırılması konusunda bilgi verdiler. Toplantıya katılan diğer üyelerde teker teker BDU’nun geleceği hakkında görüş ve önerilerini sundular.

Toplantıya Katılan Üyeler şunları söyledi:

Akif Ağırbaşlı: Yerel süreçlerin gelişimi ve iletişimi konusunda ortak paydalar geliştirebiliriz.

Ayşe Kaşıkırık: BDU’nun toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal projelerin geliştirilmesi için çalışabiliriz.

Burhan Otçu: Kurumsal gelişim ve girişimcilik ekosistemin yeni modellemesi ile BDU’ya farklı ivmeler kazandırmak mümkündür.

Hakan Korkmaz; Eğitim süreçleri konusunda yeni fikirler geliştirerek, uygulayabiliriz.

Mehmet Nuri Kaynar: Siyaset Akademisi ve diplomasi okulu ile hem gençlerin hem de hayat boyu öğrenmenin tabana yayılması konusunda çaba harcayabiliriz.

Ökkeş Yıldız: BDU projelerinin gerçekleşmesi için yeni finansal kaynaklar hakkında bilgi verdi.

Özden Timurlenk Çelik: AB ve BM projeleri konusunda kapasite artırımı ve sürdürülebilir proje yönetimi konusunda ortak çalışmaları anlattı.

Raşit Barış Özdural: BDU’nun uluslararası yetkinliğinin artırılması hakkında görüş ve önerilerini sundu.

Salih Şahan: BDU’nun yurtdışına açılımında ve temsilciliklerinde hangi ülkelere ağırlık vermek gerektiğini anlattı.

Serkan Genç: iş dünyasına yönelik güçlü işbirlikleri ve üyelikler konusunda yapılabilecekler hakkında bilgi verdi.

Yasemin Pınar: Türk Dünyası’na yönelik çalışmalar için yapılması gerekenleri anlattı.

Yılmaz Parlar: medya ve iletişim konusunda bilgi verdi.