BDU, 2 Gün Süren Avrupa Birliği TAIEX Toplantısına Katıldı

BDU Başkanı Musa Karademir, BDU Başkan Yardımcısı Nalan Özkan ve BDU Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nuri Kaynar, Avrupa Birliği TAIEX Toplantısına katıldı.

“Savunuculuk” alanında faaliyet gösteren “Tüketicinin Korunması ve Rekabet Hukuku Federasyonu” ve “Tüketici Diyaloğu Derneği” Kurucuları olan Musa Karademir, Nalan Özkan ve Mehmet Nuri Kaynar, “Avrupa Birliği Digital Dönüşüm Çağında Türkiye’nin Tüketicinin Korunması Alanındaki Uyumlaştırma Düzeyinin Geleceği Hakkında Çalıştay”a katıldı.

27-28 Nisan 2023 tarihleri arasında, İstanbul’da yapılan çalıştay 2 gün sürdü. Çalıştay’ın birinci gününde, AB’de tüketici politikaları ele alındı. İkinci gün ise, AB Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ve Dijital Piyasalar Yasası (DMA) detaylı açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan Çalıştay’ın sonunda, Türkiye’deki Tüketici örgütlerinin başkan ve üyeleri konuştu. Çalıştay’a Tüketiciler Konfederasyonu, Tüketicinin Korunması ve Rekabet Hukuku Federasyonu, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Tüketiciler Birliği Federasyonu ve Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu üyeleri katıldı.


TAIEX: Diğer adıyla Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin uygulamakta olduğu bir kurumsal yapılanma aracıdır. TAIEX AB mevzuatının iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında faydalanıcı ülkelere uzmanlık desteği sağlar. Büyük oranda talep güdümlü olan bu mekanizma yardım taleplerini yönlendirir ve sorunların kısa vadeli çözümü için en uygun uzmanlığın tedarikine katkıda bulunur.